Skip to main content

​Lex Maria: Del av dränage hamnade i patients lungsäck

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2019 10:30 CEST

En äldre patient har haft andningsbesvär en tid och söker vård på ett av länets sjukhus. Det visar sig att det finns vätska i lungsäcken och patienten läggs in på en vårdavdelning för att bland annat tappa ur vätskan med dränage.

Cirka ett dygn senare, i samband med att patienten ska kliva upp ur sängen, upptäcks att dränaget har lossnat. Dock inte hela, det sticker fram en del på huden vid bröstkorgen men vårdpersonalen hinner inte avlägsna den synliga delen innan den försvinner in i kroppen. Vid lungröntgen konstateras att den åkt in i patientens lungsäck.

Patienten flyttas till ett annat sjukhus i länet för att operera bort dränet ur lungsäcken.

Patienten är idag helt återställd och har inga kvarstående men efter dränagebehandlingen.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben 
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken