Skip to main content

Lex Maria: Diagnos av malignt melanom fördröjdes

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 09:28 CET

Patienten sökte sin hälsocentral på grund av hudförändringar. Läkaren gjorde en så kallad teledermatoskopi, där förändringarna fotograferades enligt rutinerna och en pappersremiss skickades till hudspecialist.

Den digitala remiss som krävs för att specialisten ska uppmärksamma fallet missades dock.

När patienten efter 16 månader på nytt söker hälsocentralen tas prover som efter analys visar diagnosen malignt melanom. Hen har därefter opererats och följts upp enligt gällande vårdprogram.

Att den digitala remissen inte skickades bedöms bero på en kombination av störningar i arbetet och bristande stödfunktion i datorjournalen.

Västerbottens läns landsting har tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Sofie Jacobsson, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 74 85 eller 070-695 27 79

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum