Skip to main content

Lex Maria: Diagnos efter fallolycka blev fördröjd

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2019 14:00 CET

En äldre patient fick en blödning efter en fallolycka. Ingen helhetsbedömning av patientens symtom och allmäntillstånd gjordes vid det första besöket vilket innebar att diagnosen blev fördröjd.

En äldre patient med omfattande medicinsk problematik åkte till en akutmottagning vid ett sjukhus i länet efter en fallolycka utomhus.

Patienten genomgick en neurologisk undersökning samt en medicinsk undersökning. Hälso- och sjukvårdspersonal gjorde bedömningen att det inte behövdes några fler undersökningar och patienten fick åka hem. Efter några timmar kom patienten tillbaka till sjukhuset, vid en skallröntgen konstaterade man att patienten hade en blödning.

Ingen helhetsbedömning av patientens symtom och allmäntillstånd gjordes vilket medförde att patienten skickades hem efter de första undersökningarna. Den fördröjda diagnosen bedöms inte ha påverkat prognosen för patienten, men brister i handläggning har inneburit risk för vårdskada.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Malin Hamrén
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 00 00 (växel)
malin.hamren@regionvasterbotten.se

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken