Skip to main content

Lex Maria: Diagnos och behandling av sköldkörtelbesvär dröjde

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 13:30 CEST

Diagnos och behandling av sköldkörtelbesvär dröjde två och ett halvt år.

En patient blev ordinerad en provtagning vid ett vårdbesök på en mottagning i länet, men proverna togs först ett år senare. Provsvaren var avvikande men det dröjde ytterligare ett och ett halvt år innan sköldkörtelbesvären diagnostiserades och behandlades.

Orsaken till fördröjningen inom vården berodde delvis på bristande rutiner vid handläggning av provtagningar. Den fördröjda diagnosen har inneburit ett lidande för patienten, men de flesta symtomen bedöms gå tillbaka efter behandling.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken