Skip to main content

​Lex Maria: Felaktig blodplasma gavs till patient

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2020 11:00 CET

En patient som ordinerats plasma fick av misstag en enhet som var avsedd för en annan patient. Plasman överfördes till patienten innan misstaget upptäcktes.

Hög arbetsbelastning ledde till att gällande rutiner inte följdes. Bland annat avbröts kontrollen av patientens identitet. Plasman visade sig dock vara kompatibel med patienten när det gäller blodgrupp och det uppstod inga komplikationer som en konsekvens av förväxlingen.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
070-695 27 79

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken