Skip to main content

Lex Maria: Fick cancerbehandling i onödan

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 09:30 CET

Kvinnan hade blödningsrubbningar och genomgick därför en skrapning. Båda de två första preliminära granskningarna av skrapningsmaterialet gav misstanke om cancer.

Ingen specialist på gynekologisk cancer fanns emellertid att tillgå och slutgiltigt utlåtande från patolog dröjde. Kvinnan fick därför börja en behandling med cellgift.

När kvinnan senare undersökts kliniskt av en specialist och provet granskats färdigt utesluts misstanken om cancer. Man konstaterar att det rör sig om en så kallad mola, en druvformad, godartad ansvällning i livmodern. Den cellgiftsbehandling hon fick var alltså onödig.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 28 eller 070-688 84 40


Vänliga hälsningar

Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Telefon: 070-518 18 52