Skip to main content

​Lex Maria: Fick insulin istället för smärtlindring

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 10:30 CEST

En patient som vårdades på ett sjukhus i länet efter en stor operation fick av misstag insulin istället för smärtstillande läkemedel.

Patienten fick smärtlindring genom epidural, ryggbedövning med kateter. Vid ett tillfälle förväxlades två sprutor och patienten fick insulin istället för smärtstillande läkemedel via epiduralen. En bidragande orsak var att sprutorna var märkta på liknande sätt. Patienten fick ett smärtgenombrott på grund av utebliven smärtbehandling, men inte någon bestående skada.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 74 85, 070-695 27 79

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken