Skip to main content

Lex Maria: För tidigt födda tvillingar avled

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 09:30 CET

Kvinnan som väntade tvillingar fick mycket tidigt smärtor och blödningar. Förloppet blir komplicerat och hon kontrolleras regelbundet av specialist.

När vattnet går för tidigt och hon får symtom på infektion läggs hon in på sjukhus för övervakning och behandling. Eftersom det fortfarande är tidigt i graviditeten uppstår svårigheter att bedöma när och om hon ska förlösas. Det leder till en fördröjning.

Barnen förlöses med kejsarsnitt men avlider båda inom några veckor. Det är osäkert om en tidigare förlossning skulle ha förbättrat prognosen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52 

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum