Skip to main content

​Lex Maria: Fördröjd behandling av prostatacancer

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2019 09:34 CEST

En patient med bland annat urologiska besvär remitteras till en klinik vid ett av länets sjukhus där man efter bedömning sätter upp patienten på väntelista inom ett så kallat standardiserat vårdförlopp för prostataområdet.

När vårdprocessen ska planeras uppstår problem då det bland annat finns för få tillgängliga tider för besök. Olika samverkande omständigheter gör sedan att det dröjer två månader istället för två veckor innan patienten kallas till ett första utredningsbesök vid kliniken.

Utredningen visar att patienten har en spridd prostatacancer och behandling inleds.

Patienten har drabbats av en fördröjning i diagnostik och behandling.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken