Skip to main content

​Lex Maria: Fördröjd diagnos av hudcancer

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 09:30 CEST

En patient söker vård vid en av länets hälsocentraler på grund av ett svårläkt sår.

Patienten får såret omlagt och uppmanas att höra av sig om det inte blir bra på någon vecka. Vid ett flertal tillfällen återkommer patienten och får såret omlagt. När såret inte läker får en läkare titta på det.

Läkaren skriver en remiss till en specialistklinik för bedömning och behandling och får en behandlingsrekommendation som man följer. Eftersom såret inte har läkt efter två veckors behandling tas förändringen bort och skickas för bedömning. Svaret visar att det är malignt melanom, en form av hudcancer. Diagnosen fördröjdes med ett antal månader.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sonia Sundqvist
Chefläkare
Region Västerbotten
0910-77 18 29, 070-295 23 88
_______________________________________________________________________

Presskontakt
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken