Skip to main content

​Lex Maria: Fördröjd diagnos av underbensfraktur

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2017 09:21 CEST

Ett barn faller i samband med slalomåkning och klagar sedan över smärta i ena benet och vill inte stödja på foten. Föräldrarna avvaktar till följande dag och söker då vård på akutmottagning.

Barnet undersöks och den ömmande fotleden röntgas. Röntgen visar ingen fraktur och barnet får åka hem med rådet att återkomma om det inte blir bättre.

Efter en vecka kontaktar man en av länets hälsocentraler då barnet inte vill stödja på benet. Läkaren som undersöker barnet tolkar symtomen som en stukning eftersom röntgen inte påvisat någon fraktur och ger rekommendationer enligt detta.

Efter ytterligare två veckor söker man åter vård vid hälsocentralen och blir då remitterade till sjukhus för en kompletterande röntgenundersökning av hela underbenet. Den visar på en spiralfraktur på skenbenet. Frakturen ligger i ett bra läge och har börjat läka. Ingen ytterligare utredning eller gipsbehandling krävs. Fördröjningen har dock orsakat onödigt lidande för patienten och anhöriga.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Chefläkare Sonja Sundqvist, Västerbottens läns landsting, 070-295 23 88

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum