Skip to main content

Lex Maria: Förlorade medvetandet av smärtblockad

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 09:00 CEST

En patient kommer in till en smärtmottagning i länet för att få en så kallad smärtblockad, en tillfällig hämning av nervimpulser på ett område.

Blockaden läggs av en narkosläkare som noterar vissa svårigheter vid införandet av katetern.

Efter blockaden är lagd lägger sig patienten ned och svarar svagt på frågan om hon kan prata. Frågan upprepas och patienten mimar ett svagt nej och förlorar medvetandet.

Läkaren misstänker att lokalbedövningen till viss del har hamnat innanför hjärnhinnorna.

Andningshjälp påbörjas och patienten flyttas till intensivvårdsavdelning för respiratorvård. Efter några timmar med andningsstöd väcks patienten och kan tas ur respiratorn. Patienten skrivs ut nästa dag utan några biverkningar från blockaden.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefsläkare, Västerbottens läns landsting
070-295 23 88

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum