Skip to main content

​Lex Maria: Försenad behandling av lungcancer

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 09:30 CET

En äldre multisjuk patient diagnosticerades med lungcancer utan spridning och möjlighet till botande behandling.  

På grund av ett utdraget förlopp med utredning försenades planerad behandling. När patienten kom till behandling hade sjukdomen spridits och var inte längre möjlig att bota. Patienten fick istället palliativ vård. 

Patienten blev senare andnings- och smärtpåverkad, drabbades av komplikationer och avled. Det går inte att utesluta att utfallet blivit annorlunda om behandling påbörjats direkt.  

___________________________________________________________________________ 

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

Mer information 
Bengt Andersson 
Chefläkare 
Region Västerbotten 
073-064 43 28 

_______________________________________________________________________ 

Presskontakt 
Anja Knutsson 
Kommunikationsstaben 
Region Västerbotten 
070-685 72 33 
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se  

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken