Skip to main content

​Lex Maria: Försökte ta sitt liv

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2015 09:30 CEST

Patienten var frivilligt inlagd för psykiatrisk vård och visade tecken på att må sämre efter att ha fått ett besked om en ny vårdåtgärd.

Man bedömer att hen inte ska lämnas ensam och förstärker bemanningen, dock utan att sätta in extravak. Patienten lämnas en kort stund obevakad och lämnar då avdelningen. Innan det uppmärksammas har hen gjort ett allvarligt försök att ta sitt liv.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44

Vänlig hälsning
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52