Skip to main content

​Lex Maria: Foster dog i magen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 11:44 CET

En förstföderska kommer tidigt på morgonen till en förlossningsavdelning i länet med värkar. Kvinnan, som är i graviditetsvecka 40, har vissa riskfaktorer i sin hälsa och medicinska besvär som gjort att hon följts kontinuerligt av mödravård och förlossningsvård under den avslutande delen av graviditeten. Hon har också upplevt minskade fosterrörelser.

Kvinnan kopplas till CTG som visar på en så kallad patologisk kurva. Även ultraljud indikerar avvikelser, men vårdpersonalen bedömer samtidigt resultaten som osäkra och vill diskutera fallet på rond för bedömning om hur man ska gå vidare. Bakjouren kontaktas två timmar efter ultraljudsundersökningen.

Kvinnan och hennes partner upplever att de fått bristfällig information kring resultaten av undersökningarna och blir oroliga. I samband med ett toalettbesök kopplas kvinnan bort från övervakningsutrustningen. När utrustningen sedan åter kopplas in kan inte fosterljudet längre avlyssnas. Vårdpersonalen gör ytterligare kontroller och konstaterar att fostret har dött.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
​Bengt Andersson
Chefläkare
Region Västerbotten
073-0644328

___________________________________________________________________________

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken