Skip to main content

Lex Maria: Handläggning av galldränage

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2020 12:00 CET

En äldre patient hade gallsten som blockerade gallgångarna. Vid operation kunde man inte få bort stenen. Efter ytterligare försök att få bort gallstenen lämnades ett dränage kvar.

Den plan som fanns för vidare handläggning ändrades på grund av att patienten fick en infektion relaterad till galldränaget.

Efter ett år klipptes dränslangen av misstag hos annan vårdgivare. Patienten fick tid för byte av galldrän, men vid röntgen sågs inga gallstenar längre. Det är oklart när stenen försvann och hur länge patienten haft dränaget i onödan.

Patienten har inga men, men utsattes i och med det inträffade för onödiga vårdåtgärder, flera antibiotikabehandlingar och risk för allvarlig infektion.

___________________________________________________________________________ 

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

Mer information 
Sofie Jacobsson 
Chefläkare 
Region Västerbotten 
090-785 74 85, 070-695 27 79 

_______________________________________________________________________ 

Presskontakt 
Anja Knutsson 
Kommunikationsstaben 
Region Västerbotten 
070-685 72 33 
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se  

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken