Skip to main content

Lex Maria: Komplikationer av stent i urinväg

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 09:30 CET

En patient behandlades för stenar i urinvägar och en njure. Delar av en njursten kunde inte tas bort och en stent sattes in i urinvägen inför planerad borttagning av den njursten som fanns kvar.

Patienten sattes upp på väntelista för njurstensborttagning, men inte för borttagning av stent. Patienten hade besvär med infektion i urinvägarna och behandlades under tiden av läkare på sin hälsocentral. Patienten kallades inte för att ta bort njurstenen inom planerad tid då väntelistan blivit lång på grund av vårdplatsbrist.

Tre och ett halvt år senare fick patienten ett telefonsamtal med förfrågan om hen önskade stå kvar i operationskön for njurstensborttagning, men ingen annan åtgärd vidtogs trots den långa väntetiden. Man noterade inte att patienten också hade en stent. Hen hade besvär med sveda och måste kissa mycket.

Drygt ytterligare ett år senare kom patienten till annat sjukhus. Hen var allvarligt sjuk och behövde intensivvård. Röntgen visade att höger njure förstörts och att njurstenar och stent var kvar.

Patienten har utsatts för onödigt lidande, oro och komplikationer till följd av att hen inte kallades till operation i tid.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Bengt Andersson
Chefläkare
Region Västerbotten
073-064 43 28

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken