Skip to main content

​Lex Maria: Komplikationer och lång vårdtid för patient med gallsten

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 10:00 CEST

En patient kom in akut till ett sjukhus i länet för buksmärtor. Gallstensanfall misstänks och patienten behandlades framgångsrikt med smärtstillande läkemedel. Fyra dygn senare återkom patienten med feber och tilltagande buksmärtor. En ultraljudsundersökning visade på både gallsten och gallblåseinflammation. Antibiotika sattes in, patienten opererades och gallblåsan togs bort, men stenen i stora gallgången gick inte att avlägsna.

Dagen efter utfördes en endoskopisk undersökning av gallvägarna, men efter den behandlingen fick patienten svåra buksmärtor och en skiktröntgen utfördes. Denna visade på ett misstänkt hål i tarmen. Behandling med antibiotika skedde och vårdtiden blev långvarig. med antibiotikabehandling och upprepade dräneringar av varansamlingar.

__________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Maria Thorén Örnberg
Chefläkare
Region Västerbotten

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken