Skip to main content

Lex Maria: Kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 09:34 CET

Kvinnan var multisjuk och led bland annat av psykiatriska besvär som hon fick behandling för inom slutenvården. Sommaren 2010 remitterades hon ut till fortsatt uppföljning via sin hälsocentral och sökte sig också dit kort därefter för kroppsliga besvär.

Kvinnan kallas för sina depressiva besvär inom två månader för en uppföljning. Läkaren bedömer att hon har en normal grundstämning och inte är benägen att ta sitt liv. Man gör emellertid ingen planering för att följa upp depressionen och kvinnan fortsätter att ha kontakt med ett flertal kliniker på sjukhus för sina övriga, kroppsliga besvär. Hon får regelbundet besök av distriktssköterska som delar ut hennes mediciner och bedöms vid dessa besök må bra. Några dagar efter det sista besöket tar kvinnan sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85, 070-546 11 44.