Skip to main content

Lex Maria: Lång akuttransport av födande kvinna

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 08:00 CET

En kvinna som på grund av egen sjukdom skulle föda på ett sjukhus med särskild övervakning fick transporteras akut med flygtransport när förlossningen inleds.

Planeringen inför förlossningen görs inte förrän i ett sent skede och informationen var otydlig till patienten, vilket bidrog till otrygghet.
När förlossningen till slut inleds befinner sig kvinnan i sitt hem långt från något sjukhus och måste transporteras akut. Inga skador har uppstått men händelsen bedöms som en risk som kunde ha undvikits.

____________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information
Solveig Hällgren, chefläkare Västerbottens läns landsting, 076-805 40 91

____________________________________________________________


Madelene Holmgren
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum