Skip to main content

Lex Maria: Medicin togs bort av misstag

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:31 CET

Kvinnan som hade en sköldkörtelrubbning och fick sin medicin via så kallad Apo-dos blev under hösten inlagd på sjukhus för en annan åkomma.

När hon skrivs ut igen sköts hennes medicinering med fortsatt hjälp från primärvården. Emellertid upptäcker man inte där att medicinen mot sköldkörtelrubbningen under sjukhusperioden tagits bort från Apo-dosen. Behandlingen uteblir därför under en längre period.

När kvinnan efter hand blir påtagligt påverkad av den uteblivna medicineringen upptäcks misstaget. Hon läggs in på sjukhus några dagar och blir successivt bättre sedan medicinen satts in i ökande dos.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85, 070-546 11 44.