Skip to main content

​Lex Maria: Missade fraktur i foten

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 09:30 CET

En patient som söker vård har varit med om en olycka och skadat foten.

Patienten blir undersökt med röntgen och vid bedömning av röntgenbilderna missar man en fraktur i foten. Efter flera månader med värk i foten och minskad rörelseförmåga söker patienten kontakt med vården igen. Då upptäcker man den missade frakturen och patienten opereras.

Fördröjning av rätt behandling bidrog till att patienten fick en bestående skada i foten.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Nino Bracin
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 28, 070-380 49 99
_______________________________________________________________________

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken