Skip to main content

Lex Maria: Nacksmärtor var fraktur

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 09:26 CEST

Mannen hade ramlat och stött i nacken och eftersom han hade smärtor ut i armen och nedsatt rörlighet sökte han efter tre dagar vård på sin hälsocentral.

Läkaren ser inga tecken på skelettskada eller neurologisk påverkan men skriver ut smärtstillande medicin och sjukskriver mannen. Smärtorna tilltar emellertid och sjukgymnast misstänker allvarligare skada.

En dryg månad efter skadan röntgas mannen och man konstaterar en fraktur i nacken. Mannen remitteras till specialistklinik och opereras.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Dennis Hansson, Västerbottens läns landsting, telefon 070-669 65 93

 

 

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52