Skip to main content

Lex Maria: Oklarhet var patient skulle vårdas

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 13:00 CET

En patient som var i behov av en övervakningsplats fick vänta innan hen fick komma till en intensivvårdsavdelning. Bristen på övervakning innebar en risk för allvarlig vårdskada. Patienten avled senare på en intensivvårdsavdelning.

En patient som vårdades på ett sjukhus i länet visade symtom på att ha drabbats av en blödning. Hen fördes till en röntgenavdelning för undersökning. Patienten försämrades och var i behov av en övervakningsplats.

Det uppstod oklarheter var patienten skulle vårdas. Hen blev därför kvar på röntgenavdelningen innan hen fick komma till en intensivvårdsavdelning.

På intensivvårdsavdelningen försämrades patienten och avled. Det är osäkert om patientens liv hade kunnat räddats med annan handläggning, men bristen på övervakning innebar en risk för allvarlig vårdskada.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Malin Hamrén
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 00 00 (växel)
malin.hamren@regionvasterbotten.se

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken