Skip to main content

​Lex Maria: Orsak till smärtor i magen missades

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 13:30 CET

En patient sökte vård för smärtor i magen. Andra symtom hamnade i fokus och magsmärtorna utreddes inte vidare.

En patient sökte akutsjukvård för smärtor i magen och kräkningar. Patienten hade även andra medicinska problem. En röntgenundersökning visade på flera avvikelser men ett fynd som kunde förklara smärtorna i magen blev inte uppmärksammat.

Patienten behandlades av flera kliniker för de olika medicinska problemen. Allvarliga symtom från magen noterades men misstolkades och lämpliga åtgärder fördröjdes. Under tiden försämrades patientens tillstånd och en infektion ledde till blodförgiftning. Patienten avled senare i sviterna av denna.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten 
090-785 74 85, 070-695 27 79

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken