Skip to main content

Lex Maria: Oväntat dödsfall

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 10:49 CET

Pojken hade en medfödd sjukdom som föranlett ett flertal operationer. Senaste åren hade hans hälsotillstånd varit väsentligt stabilt även om har var underviktig. Insjuknar i januari 2011 med magsjukeliknande symtom. Sjukdomssymtomen går under våren i skov och efter försämring och påverkat allmäntillstånd uppsöker man sjukvården i april. Trots omfattande utredningar hittar man ingen förklaring till hans försämrade allmäntillstånd. Då det är känt att det finns Cryptosporidier i det kommunala dricksvattnet tas avföringsprov som visar att pojken har Cryptosporidiuminfektion. Allmäntillståndet försämras ytterligare och trots försök med olika behandlingar och överflyttning till intensivvårdsavdelningen avlider pojken.

Landstinget har efter att ha utrett fallet tagit fram förbättringsförslag på behandlingsriktlinjer och förbättrade samarbetsrutiner och anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, 0910-77 15 13, 070-348 15 13