Skip to main content

​Lex Maria: Patient med fotledsfraktur fick överfylld urinblåsa

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 10:00 CEST

En patient kom in akut till ett sjukhus i länet med en fotledsfraktur. Efter undersökning, smärtlindring och röntgen av fotleden opererades patienten och alla vårdåtgärder hade fokus på smärtan och frakturen. 

Risken för överfylld urinblåsa förbisågs och patienten fick först vid operationen en urinkateter, flera timmar efter ankomst till sjukhuset. En stor mängd urin hade då ansamlats och orsakade uttänjning av urinblåsan.

Patienten har efter händelsen haft svårt att tömma urinblåsan på naturlig väg.

_________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
070-695 27 79
______________________________________________________________________

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51
jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken