Skip to main content

Lex Maria: Patient tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 09:00 CEST

En man hade behandlats för en depression och avslutat sin medicinering ett halvår tidigare. Under våren sökte han hjälp på en hälsocentral för att han mådde dåligt.

Hälsocentralen uppfattade att det fanns en risk för att han skulle ta sitt liv. Mannen fick en akut remiss till psykiatrin, men på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen bedömdes risken för att han skulle ta sitt liv som lägre och att ansvaret för fortsatt behandling skulle överföras till primärvården.

Överlämningen av information och patientansvar mellan de inblandade verksamheterna var inte nog tydlig och omhändertagandet av mannen i primärvården försenades. En månad senare tog patienten sitt liv.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Solveig Hällgren, chefsläkare, Västerbottens läns landsting
090-785 73 01, 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum