Skip to main content

Lex Maria: Skador efter missad kontakt med tandvården

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 07:54 CET

När den tolvårige pojken kom till en av länets folktandvårdskliniker konstaterade man att det saknades dokumentation av tidigare besök. Pojken hade då varit bosatt i länet i åtta år.

Undersökningen visade dålig munhygien, plack, blödande tandkött, kariesangrepp och en bettavvikelse. Man kunde dock inte utifrån röntgenbilderna bedöma hur anlagen för pojkens permanenta tänder såg ut.

Han får tid för lagning och kontroll av bettet men uteblir från några av de avtalade tiderna. När han får värk från en kindtand söker han akut och remitteras för rotbehandling till specialisttandvården. Där gör man en kompletterande röntgenundersökning och konstaterar att pojken saknar anlag för fem permanenta tänder. Han har också skador i benet kring kindtänderna på ena sidan i underkäken.

Efter en samlad vårdplanering behandlas patienten för bettavvikelsen, tandlossnings- och kariessjukdomarna. Prognosen bedöms som god, förutsatt att en bra samverkan kan etableras.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Tandvårdsstrateg Hans Forsberg, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 73 61 eller 070-375 73 61