Skip to main content

Lex Maria: Strömavbrott under operation

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 08:10 CET

En patient utsattes för en risk för allvarlig vårdskada i samband med ett strömavbrott.

 
Patienten opererades vid ett av länets sjukhus men arbetet fick avbrytas på grund av ett strömavbrott. Operationstiden blev längre eftersom inte all utrustning kunde användas under några minuter men det påverkade inte patienten negativt.

Orsaken till händelsen var bristande kommunikation kring ett servicearbete.

____________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sofie Jacobsson, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 74 85 eller 070-695 27 79.

____________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum