Skip to main content

Lex Maria: Svår bedömning och bristande kommunikation försenade behandling

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 09:30 CEST

Den äldre, multisjuka kvinnan kom till akutmottagningen med hög feber och smärtor i buken. Bedömningen av hennes tillstånd försvårades av att hon bland annat led av svår hjärtsjukdom.

Otydlig kommunikation mellan personalen bidrog ytterligare till att det dröjde innan man konstaterade blodförgiftning och satte in behandling. Kvinnan blev bättre men avled senare till följd av sin svåra hjärtsvikt.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Malin Hamrén, Västerbottens läns landsting,
tfn 070-277 01 07

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum