Skip to main content

Lex Maria: Ung kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 09:30 CEST

Kvinnan gick på antidepressiv behandling och sökte så småningom ytterligare stöd hos psykolog.

Hon hade då haft både maniska och depressiva perioder och remitterades till psykiatrisk klinik för utredning. En första bedömning är att hon sannolikt har en ADHD-problematik, men att hon behöver utredas vidare före behandling.

Någon vecka senare drabbas kvinnan av ångest och tankar på att ta sitt liv och läggs in på sjukhus. Hon skrivs ut efter en dryg vecka och får sedan löpande hjälp med medicinering.

När kvinnan efter någon månad kommer för fortsatt utredning beskriver hon förföljelsemani men inga psykotiska symptom eller självmordstankar. Hon avböjer samtalskontakt men är positiv till kontakt på telefon. Efter en vecka hittas hon död i sitt hem. Hon har då tagit sitt liv.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting,
telefon 070-348 15 13.

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52