Skip to main content

Många faktorer påverkar västerbottningarnas hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 09:05 CET

Att äta mer frukt och grönsaker förbättrar hälsan. Särskilt viktigt för länet män eftersom de flesta väljer bort grönsakerna eller äter för lite.

Männen i Västerbotten uppger att de mår bra medan den självskattade hälsan bland kvinnor är lägst i Sverige. Samtidigt har länet låg andel långtidsarbetslösa och både män och kvinnor känner sig trygga. Det visar rapporten öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten där en mängd hälsofaktorer jämförs mellan regionerna.

– Det är oroande att se skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller självskattad hälsa. Det här är något vi måste undersöka vidare, säger Maria Falck, chef för folkhälsoenheten i Region Västerbotten.

Trygga västerbottningar

Livsvillkor och levnadsförhållanden är goda i Västerbotten. Här finns få långtidsarbetslösa i åldrarna 25–64 år (ca 3 procent för både män och kvinnor). Kvinnor i Västerbotten har den tredje längsta utbildningslängden (51 procent har studerat längre än 3 år på gymnasiet). Befolkningen har hög tillit till andra i jämförelse med övriga regioner (78 procent respektive 81 procent av kvinnor och män vilket är högst respektive näst högst). Både kvinnor och män känner sig trygga i Västerbotten. Männen i länet har den tredje lägsta andelen som avstår från att gå ut ensamma (5 procent). Kvinnorna placerar sig fjärde lägst (31 procent). Trygghetskänslan är något som vi delar med Norrbotten, Jämtland samt Västernorrland.

Levnadsvanor i Västerbotten

Västerbotten har den lägsta andelen män som röker dagligen (3 procent) och den tredje lägsta andelen dagligrökande kvinnor (7 procent). Positivt är även att klamydiafallen i åldrarna 15–24 år är näst lägst i landet för både kvinnor och män.

Däremot äter länets män näst minst frukt och grönsaker per dag. Endast 10 procent äter frukt och grönsaker minst tre gånger per dag. 14 procent av kvinnorna har ett riskbruk av alkohol vilket är tredje högst i riket.

– Vi fortsätter att ligga i topp när det gäller rökfrihet men det finns mer att göra när det gäller bland annat hur mycket frukt och grönt vi äter i Västerbotten. Det är viktigt att komma ihåg att jämförelsen med övriga regioner inte säger något om ett värde är bra eller dåligt, säger Maria Falck.

Befolkningens hälsa

Män i Västerbottens har näst högst självskattad hälsa då 77 procent anser att de mår bra. Samtidigt har kvinnorna lägst självskattad hälsa (65 procent). Trenden är att männens självskattade hälsa ökar medan kvinnornas minskar.

Den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten (dödlighet i lungcancer, cancer i matstrupe, levercirros och motorfordonsolyckor) är lägst och näst lägst bland kvinnor respektive män i Västerbotten. Men fallskadorna är många då andelen över 80 med fallskador är tredje högst både bland kvinnor och män. Även andelen fallskador bland barn är hög i Västerbotten.

Rapporten Öppna Jämförelser Folkhälsa 2019 från Sveriges kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten innehåller ett 40-tal indikatorer för folkhälsa inom områdena ”Livsvillkor och Levnadsförhållanden”, ”Levnadsvanor” samt ”Hälsan i befolkningen”.

Indikatorerna presenteras på nationell, regional samt kommunal nivå. Detaljerade data finns på kommun och landstingsdatabasen Kolada.

Mer information

Maria Falck, chef för folkhälsoenheten i Region Västerbotten, 070-647 69 66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presskontakt

Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
076-842 70 70

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken