Skip to main content

​Lex Maria: Misstänkt urinvägsinfektion var tumör

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2018 13:20 CEST

Ett barn med misstänkt urinvägsinfektion visade sig efter undersökning vid barnklinik ha en njurtumör.

Ett litet barn med urinvägsbesvär bedöms efter läkarundersökning vid en hälsocentral ha urinvägsinfektion och får antibiotikabehandling. Efter två månader återkommer barnet, med feber och nya besvär, och en ny behandling sätts in. Efter några dagar är barnet piggare och besvären borta. Fem dagar senare besöker familjen hälsocentralen igen då en knöl upptäcks på barnets mage.

En efterföljande undersökning på barnkliniken visar att barnet har en njurtumör och barnet går nu under behandling. Eftersom urinvägsinfektioner är ovanliga hos så små barn skulle patienten remitterats till barnkliniken tidigare.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-295 23 88

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum