Skip to main content

Mötesplats för fortsatt digitalisering i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 13:11 CET

Den 21 november arrangerar Digitala Västerbotten länets största konferens för digitala frågor på Norrlandsoperan i Umeå.

-Samverkan är vår framgång säger Andreas Skog, samordnare för digitaliseringsfrågor vid Region Västerbotten. Digitaliseringen ger nya möjligheter att skapa en hållbar välfärd, men för att få effekt behöver vi driva utvecklingen tillsammans.

Konferensen vänder sig till företag, tjänstepersoner, beslutsfattare och andra med koppling till digitaliseringsfrågor. Dagens huvudsakliga fokus ligger på verksamhetsutveckling och förändring genom digitalisering. Bland talarna finns bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman (digital medverkan), Louise Callenberg sektionschef digital förnyelse och samverkan vid SKL och Jonas Dahlberg, Sales Manager vid Microsoft. Under dagen deltar även lokala företrädare från Västerbotten för att berätta om det digitaliseringsarbete som pågår i kommunerna. En av dessa är Thomas Molén, digitaliseringsstrateg vid Umeå kommun:

-Umeå kommun behöver använda digitaliseringens möjligheter för att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och öka medborgarnyttan, säger Tomas Molén. För att klara det måste vi arbeta både strategiskt och följa den snabba förändringen i omvärlden.

Rickard Carstedt(S), regionråd vid Region Västerbotten, tror att det ledarskapet är A och O i den digitala omställningen:

-Konferensen bjuder på många diskussioner om ledarskap och inkludering, säger Rickard Carstedt. Västerbotten är en ledande region i den digitala utvecklingen, men ledningen måste ta täten för att utvecklingen ska gå framåt och i rätt riktning. Våra geografiska och demografiska förutsättningar kräver en stark digital utveckling, därför måste vi försäkra oss om att alla är med på tåget.

Särskilt pass för politiker

Under dagen erbjuds de förtroendevalda som deltar på konferensen ett särskilt seminarium som leds av Sveriges kommuner och landsting. Seminariet syftar till att öka beslutsfattares kraft att leda digital transformation samt att styra i den digitala vardagen för en smartare välfärd.


Digitala Västerbotten 2019

Konferens: Digitala Västerbotten, Samverkan- vår framgång

Datum: 21 november

Tid: 09.30-16.00

Plats: Norrlandsoperan, Umeå

Läs mer och anmäl dig här. 

Program finns här.


För mer information:

Andreas Skog

073 - 8190863, andreas.skog@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Enheten för externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Bifogade filer

PDF-dokument