Skip to main content

Normbanken – sexualundervisning på ett nytt sätt

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 09:00 CEST

Bild från utbildningsserien "Vi måste snacka om…", som finns på normbanken.se.

Normbanken är till för pedagoger eller andra som möter unga och vill hålla en normkritisk sexualundervisning. Materialet och webbsidan har tagits fram av bland andra Region Västerbotten.

Nu lanseras Normbanken, normbanken.se, som innehåller ett antal undervisningsfilmer om sex, kärlek och relationer samt handledningsmaterial. Materialet riktar sig till pedagoger eller andra som möter unga och vill hålla en normkritisk sexualundervisning. Det innebär att arbeta för en inkluderande undervisning där vanliga föreställningar kring sexualitet, kön och relationer undersöks.

– Vi vill underlätta samtal och diskussion om ämnen som kan verka svåra att lyfta i sexualundervisningen, som religion och tradition eller hur en får en relation att fungera. Frågor som berör oss alla, men som det inte alltid finns ett rätt eller fel kring, säger Helena Gard, hälsoutvecklare vid folkhälsoenheten på Region Västerbotten.

Alla skolelever i Sverige har rätt till en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning, men kvaliteten på undervisningen varierar stort mellan skolor i landet. En studie från Folkhälsomyndigheten om sexualitet och hälsa bland unga visar att många anser att skolan har gett dem för lite kunskap om genus, relationer, jämställdhet, normer och hbtq.

Fakta om Normbanken
På normbanken.se finns webbserien ”Nästan allt om sex i Sverige” där tittaren får veta mer om kroppen, sexuell lust och njutning, könsstympning, sexuellt överförbara sjukdomar (hiv/STI), sexlagstiftning, graviditet, abort, sexuell läggning och könsidentitet.

Där finns också den nyproducerade webbserien ”Vi måste snacka om…” som är en fiktiv nyhetssändning som behandlar frågor om exempelvis normer, jämställdhet, kärlek, känslor, kommunikation, religion, tradition och raggningsställen. Innehållet ska skapa känslor, utmana normer och mana till reflektion.

Till serierna finns tillhörande handledningsmaterial och generella tips för en normkritisk sexualundervisning.

Bakom Normbanken står Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Mer information
Helena Gard
Hälsoutvecklare
Folkhälsoenheten
Region Västerbotten
070-379 70 25
helena.gard@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 70 89
lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken