Skip to main content

Nu startar influensavaccinationen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 10:41 CET

Foto: Jan Lindmark

Nu är det dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. De som tillhör en riskgrupp erbjuds vaccination till rabatterat pris.

Fjolårets influensasäsong hade något färre fall än året dessförinnan. Fler än vanligt ur riskgrupperna blev dock allvarligt sjuka och krävde intensivvård.

– Det visar hur viktigt det är att vaccinerar sig om man tillhör någon av riskgrupperna, oberoende om man är yngre eller äldre än 65 år. Det är de personerna som riskerar att drabbas av svår influensasjukdom, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting.

Tillhör du en riskgrupp?

Om man tillhör en riskgrupp är rekommendationen att man vaccinerar sig årligen.

Man tillhör en riskgrupp om man

  • är äldre än 65 år
  • är gravid efter vecka 16, eller tidigare om man tillhör en annan riskgrupp
  • har kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
  • har kronisk njur- eller leversvikt
  • har diabetes
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Förutom riskgrupperna är det bra om familjemedlemmar till dem som tillhör riskgrupperna samt vårdpersonal vaccinerar sig. Om man är allergisk mot ägg kan man inte vaccinera sig.

Smittspridning

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. För att minska risken för smittspridning bör man hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid feber.

För att undvika att drabbas av influensa är det viktigt att tvätta händerna ofta och undvika närkontakt med dem som har drabbats av influensa.

Pneumokockvaccin

De som tillhör en riskgrupp, utom gravida, bör också vaccinera sig mot pneumokocker som kan orsaka till exempel svår lunginflammation i samband med influensasjukdom. De flesta behöver bara en dos vaccin, men personer med mycket nedsatt immunförsvar behöver ytterligare ett vaccin.

Så vaccinerar man sig

Influensavaccinationer sker på din hälsocentral eller sjukstuga. Aktuella vaccinationstider finns alltid på 1177.se. Till vaccinationstillfället ska man ta med sig id-kort, uppgifter om tidigare vaccinationer och gärna klä sig i kortärmat, eftersom vaccinet ges i överarmen.

Mer information

Gunilla Persson, Bitr. smittskyddsläkare Västerbottens läns landsting, 090-785 20 15

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum