Skip to main content

Nu vänder trenden med inhyrd personal

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 10:00 CET

Västerbottens läns landsting har tillsammans med Kronoberg, Skåne, Västmanland, Stockholm och Västernorrland minskat sina kostnader för inhyrd personal under kvartal fyra 2017 jämfört med kvartal fyra 2016.

Kostnadsminskningen tillsammans med lyckade rekryteringar i både primärvård och sjukhusvård samt ett stort antal blivande läkare som söker landstingets utbildningstjänster är positivt på både kort och lång sikt.

– Det är mycket glädjande och en bra start, men det är en lång väg kvar innan vi når vårt mål, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Trendbrottet som gäller såväl primärvård som sjukhusvård är resultatet av ett konsekvent arbete enligt en handlingsplan med ett 30-tal aktiviteter inriktade på områden som kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

– Vi har lyckats anställa ett antal nya läkare på våra hälsocentraler och ett ökat intresse för att blir specialist i allmänmedicin innebär att vi anställt fler så kallade ST-läkare. Särskilt glädjande är ett ökat intresse av att arbeta i Skellefteå och Södra Lappland, där också läkarbristen varit och fortfarande är som störst, säger Eva Klingefors, tf primärvårdsdirektör.

Oberoende 2019

Sammanställningen av bemanningstrenden som görs i det nationella projektet ”Oberoende av inhyrd personal” visar att kostnaderna ökat nationellt men att kostnadsökningen bromsat in. Landsting och regioner räknar med ett trendbrott för den totala kostnaden under första halvåret 2018 och målet är att bli oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Målet är att med egna medarbetare skapa kontinuitet för patienterna och ge en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare får landstinget också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

– Om vi tillsammans orkar hålla ut, har vi en god chans att lyckas, eftersom alla landsting i landet gör denna satsning samtidigt, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson

Mer information:

Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-388 41 69

Mer om projektet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annelie Hägglund
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum