Skip to main content

Ny områdeschef i Skellefteå brinner för utveckling och förändring

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 08:53 CEST

Camilla Andersson är den nya områdeschefen i Skellefteå med fokus på nära vård, utveckling och verksamhetsförändring. Det är en helt ny tjänst inom regionen som innebär att högsta ledningen nu finns representerad i Skellefteå.

I samband med bildandet av Region Västerbotten den 1 januari 2019 gjordes förvaltningsstrukturen om och för hälso- och sjukvården samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning under hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den nya organisationen består av tre närsjukvårdsområden, två länssjukvårdsområden samt ett område för tandvården.

Som ny områdeschef för Närsjukvård Skellefteå har Camilla Andersson tillträtt. Hon kommer närmast från ett uppdrag som chef för verksamhet och utveckling inom Närsjukvård i Region Norrbotten.

– Jag startade min tjänst i mitten av april och har tagits väl emot här i Skellefteå. Jag brinner för utveckling och förändring och det känns jättebra att äntligen vara på plats, säger Camilla Andersson.

Lokal ledning

I uppdraget ingår ansvar för patienter på hälsocentraler i Skellefteåområdet, medicin- och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, akutmottagning och vuxenpsykiatrin. Camilla Andersson har också det samlade ansvaret för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi, att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med både primärvård och Skellefteå och Norsjö kommun.

Camilla Andersson berättar att många lokala chefer uppskattar att nu ha en chef från den högsta ledningen representerad i Skellefteå.

– Lokalt i Skellefteå kommer det finnas en LSG, ledningssamordningsgrupp, med lokala nyckelpersoner och chefer med mandat. Detta är en ny ledningsgrupp som jag satt samman som gör att lokala beslut fattas lokalt. Det blir snabbare och kortare beslutsvägar vilket kommer underlätta i Skellefteå, berättar hon.

”Jag är en utvecklingsmänniska”

– Hela min yrkeskarriär har jag jobbat inom hälso- och sjukvården. Jag började som sommarvikarierande vårdbiträde och utbildade mig sedan till sjukgymnast vid Umeå universitet. 1994 fick jag jobb vid Skellefteå lasarett och flyttade hit. Skellefteå är en helt annan stad idag än vad det var då, säger Camilla Andersson, som ursprungligen kommer från Luleå.

Under arbetstiden i Skellefteå på 90-talet växte intresset för utveckling och projekt och hon var en del av det team som byggde upp palliativ medicin till vad det är idag med ett arbetslag som inkluderar flera olika yrkeskategorier.

– Jag har alltid älskat utveckling och förbättringsarbeten. Efter min tjänst på lasarettet fick jag jobb på Anderstorps hälsocentral i ett pilotprojekt med förbättringsarbeten som sjukgymnast innan jag flyttade tillbaka till Luleå och jobbade på företagshälsovården inom försvarsmakten, säger hon.

Sedan 2005 har Camilla inte jobbat kliniskt utan med olika chefsuppdrag. 2014 började hon som verksamhetsutvecklingschef inom sjukvården i Norrbotten.

– Nu var det dock dags att gå vidare. Det var förändringar både på det privata planet med en ny kärlek som bor i Skellefteå men också rätt karriärval, berättar Camilla Andersson.

Nära vård

Norrbotten gjorde för ett par år sedan den organisationsförändring som Västerbotten nu gör.

– Jag känner mig ödmjuk inför de utmaningar förändringen innebär som utmanar kultur och historia i organisationen. Ett steg är att prata om helhet och samverkan och inte stuprör. Vi ska försöka titta på oss själva utifrån det perspektiv som patienterna upplever oss och se hela vårdkedjor, säger Camilla Andersson.

Begreppet nära vård går att definiera utifrån flera olika aspekter. Definitionen ligger hos den som är mottagare, menar Camilla Andersson, som säger att geografisk närhet, tillgänglighet och relationsperspektiv är några av de synsätt man kan titta på nära vård utifrån.

– Det handlar till stor del om att erbjuda det som är bäst och enklast för patienten. Är det möjligt få vård hemma, är det där den ska vara. Att vården kan vara digital när det går och fysisk när det krävs är också ett tankesätt. Patienterna och invånarna ska känna att de har en trygg relation till den personal som ska stötta i sjukdomsperioden, berättar Camilla.

Camilla ser också att digitalisering och utveckling av tekniska verktyg är stora delar av en förändrad och förbättrad vård.

– Ett effektivt och fungerade vårdinformationsstöd är viktigt. Att vården och regionen är lika digital som mycket annat i samhället är en del av en utvecklad vård och omsorg, säger Camilla.

– Det känns jättebra att vara på plats och vara en del av Skellefteås utveckling, avslutar Camilla Andersson.

Övriga områdeschefer

Inom Region Västerbotten är: Områdeschef Tandvård, Anna-Maria Stenlund Berggren, Områdeschef Närsjukvård Lycksele/Södra Lappland, Peter Berggren, Områdeschef för Närsjukvård Umeå, Jennie Liling Ståhl, Områdeschef Länssjukvård område 1, Magnus Hedström, Områdeschef Länssjukvård område 2, Ulrica Bergström.


Mer information
Camilla Andersson
Områdeschef Närsjukvård Skellefteå
Region Västerbotten
076- 1051570

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken