Skip to main content

Ny sambulanslinje mellan Lycksele och Umeå

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 08:57 CEST

Turen mellan Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus kommer gå via Vindeln och börjar trafikera sträckan den 17 juni. Miljön, tillgängligheten, ökad service och stöd till vården är några av fördelarna med den nya linjen.

Tidigare i vår började en ny sambulans gå mellan Skellefteå och Nus och nu utökas trafiken med en tur från och till Lycksele som kommer gå enkeltur, måndag till fredag. Sambulansen ska vara i drift under vårdens högsäsong och göra uppehåll under semester, långhelger och jul och nyår. Bussen beräknas vara i drift ungefär 200 dagar om året.

– Servicen till våra patienter fördubblas, nu servar vi ännu större delar av länet på ett helt nytt sätt, berättar servicedirektör Tommy Svensson.

Ett års testperiod

Till att börja med kommer sambulansen köra under ett år för att sedan utvärderas och eventuellt införas permanent.

– Testperioden ger värdefullt underlag till en förhoppningsvis kommande permanent lösning, säger Göran Hugosson, projektledare för införandet av sambulansen.

Göran Hugosson berättar också att sambulansen, förutom att transportera patienter, kan frakta läkemedel, blodprov och annan utrustning som behövs på de två orterna.

– Det känns jättebra att vara igång. Förutom att den nya linjen ökar förutsättningarna för en bättre samordning av resor ligger den i linje med regionens miljöarbete då man ges möjlighet att undvika att det går flera bilar. Istället ökar möjligheten till samåkning och samordning av patient- och personaltransporter, säger Isabell Zemren, sjukhussamordnare på Lycksele lasarett.

Ökad service och tillgänglighet

Till och med oktober 2019 kommer sjukreselinjen att trafikeras utan vårdpersonal med patienter som inte behöver tillsyn och omvårdnad under resans gång.

– Det är ett steg i att avlasta ambulansverksamheten då vi här kan öka tillgängligheten för ambulans i inlandet. Det här är även ett säkert och optimalt transportsätt för exempelvis IVA-patienter och vårdteam som behöver mer utrymme då flera i personalen åker med, säger Göran Hugosson.

Fördelar med sambulansen:

  • Ökad service och stöd till vården inom länet och mellan länets hälso- och sjukvårdsinrättningar.
  • Ökad patientlogistik som förbättrar och stödjer patienterna inom hela vårdkedjan.
  • Bidrar till rationellt länssamarbete av vård och länets samlade ambulansresurser.
  • Effektivare sjukresa och sjuktransport minskar kostnader och ökar patientsäkerhet.
  • Mindre utsläpp av färre och större fordon som bidrar till bättre miljö.

Mer information
Göran Hugosson
Strateg, Hälso- och sjukvårdsdirektörens stab
Region Västerbotten
090-785 73 63, 070-670 27 95

Isabell Zemrén
Sjukhussamordnare, Lycksele lasarett
Region Västerbotten
070-333 34 09

______________________________________________________________

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken