Skip to main content

​Nya ersättningsnivåer för sjukresor i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2020 10:10 CET

Från och med 1 januari gäller förändrade egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor i Västerbotten. Bland annat införs avgiftsfria sjukresor med buss och tåg där biljettpriset överstiger 70 kronor.

Patienter som reser till vården har i många fall rätt att få ersättning för sina resekostnader. Den 19–20 november 2019 beslutade regionfullmäktige om justerade ersättningsnivåer, egenavgifter och högkostnadsskydd som börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Nya egenavgifter och ersättningar

Egenavgiften för resor med kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet tas bort. Om priset för en enkelbiljett är över 70 kronor ersätts hela summan. För resor med buss och tåg som kostar under 70 kronor ges ingen ersättning.

Egenavgiften för resor med taxi, egen bil eller för resor till ett annat län höjs från 100 till 200 kronor. Egenavgiften gäller per enkelresa.

Ersättningen för resor med privat bil höjs från 10 kronor per mil till 15 kronor per mil efter att egenavgiften på 200 kronor räknats bort.

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1 600 kronor till 2 400 kronor.

Ökade kostnader för sjukresor

Anledningen till förändringarna är att ersättningsnivåerna för sjukresor inte har justerats sedan 2013. Dessutom har antalet beställda resor med dyrare färdsätt som taxi och specialfordon ökat bland patienterna i länet.

Borttagandet av egenavgiften för resor med buss och tåg är ett sätt att stimulera resandet med kollektivtrafik och därmed bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan.

Mer information om sjukresor på 1177.se

Läs mer om beställning av sjukresor och ansökan om ersättning:

Sjukresor i Västerbotten

Protokoll Regionfullmäktige, 2019-11-19--2019-11-20, se § 207 

Mer information
Simone Öhrner
Avdelningschef Reseservice
Region Västerbotten
090-785 85 55
simone.ohrner@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken