Skip to main content

Överenskommelse för kompetensförsörjningen mellan Regionen och AF

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 13:00 CEST

För att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen i Västerbotten på bästa sätt och utveckla samarbetet tecknar Region Västerbotten och Arbetsförmedlingen en överenskommelse.

Tillväxten i länet är god samtidigt som det finns flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Västerbotten är en region med stora inomregionala skillnader.

– Vi ser en spännande framtid med kraftig expansion inom bland annat industrin och flera etableringar, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten. Norra Sverige skiljer sig från övriga landet ur den aspekten, vi ser en fortsatt tillväxt här medan det finns tecken på att konjunkturen i övriga Sverige mattas av. Det kommer med fantastiska möjligheter, men även stora utmaningar inom till exempel kompetensförsörjningen.

Genom överenskommelsen vill Region Västerbottens förvaltning för regional utveckling och Arbetsförmedlingen Västerbotten skapa en tydlig struktur för samverkan. Därigenom ska parterna utveckla och skapa insatser som gör det möjligt att ta till vara den totala potentiella arbetskraften på den lokala/regionala arbetsmarknaden och därmed tillgodose arbetsgivarnas behov. Initiativet är även en del av Region Västerbottens projekt SIKT med syfte att stärka förutsättningarna för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, samt Region Västerbottens regeringsuppdrag med syfte tt stärka kompetensförsrörjningen i regionen och verka för en bättre matchning på arbetsmarknaden.

– Vi behöver samarbeta på alla plan för att överbrygga kompetensglappet och därigenom trygga kompetensförsörjningen, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra och norra Norrland.

Media är välkomna att närvara när överenskommelsen skrivs under:

Dag: torsdag 27 juni

Tid: klockan 13.00

Plats: Arbetsförmedlingen, Skolgatan 45, Umeå

Deltagare: Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen södra och norra Norrland
Anna Pettersson, utvecklingsdirektör, Region Västerbotten

Carola Larsson, projektledare Ung framtid 2.0

Aurora Pelli, strateg kompetensförsörjning, Region Västerbotten

För mer information:

Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen södra och norra Norrland, 010-486 98 58

Anna Pettersson, utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, 070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Lotta Edman, pressekreterare AF, 010-488 54 21

Micaela Löwenhöök

Strateg Externa relationer Region Västerbotten, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken