Skip to main content

​Planerade kejsarsnitt på Lycksele lasarett

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2020 09:07 CET

Med start i februari kommer vissa planerade kejsarsnitt att genomföras på Lycksele lasarett istället för på Norrlands universitetssjukhus. Förändringen är ett led i att jämnare fördela förlossningstalen inom enheterna vid länskliniken Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten (CFOG), men också för att minska beläggningen på BB i Umeå och öka förlossningstalen i Lycksele.

Med start i februari ska vissa planerade kejsarsnittsförlossningar genomföras vid Lycksele lasarett istället för på Norrlands universitetssjukhus. De som berörs av förändringen är kvinnor i Umeå med omnejd som genomgår normala graviditeter och ska förlösas med planerat kejsarsnitt.

– Patienterna kommer att få samma vård och omhändertagande vid Lycksele lasarett som på Norrlands universitetssjukhus, säger Eva Innala, verksamhetschef för Centrum för obstetrik och gynekologi vid Region Västerbotten.

De kvinnor som redan har fått ett datum för planerat kejsarsnitt på Norrlands universitetssjukhus har kvar sin planering i Umeå. För de kvinnor som i februari har ett planerat datum för kejsarsnitt på Norrlands universitetssjukhus, kan det finnas möjlighet att flytta sin förlossning till Lycksele om man önskar. Då kontaktar man specialistmödravården i Umeå.

I graviditetsvecka 32 eller senare gör den gravida kvinnan ett besök vid specialistmödravården i Umeå då planering av datum för kejsarsnitt sker. Alla förberedelser görs på samma sätt som tidigare. På operationsdagens morgon åker kvinnan till Lycksele och träffar där narkosläkare och förlossningspersonal. Reseersättning utgår enligt gällande regelverk, mer information finns på 1177.se 

www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vasterbotten/

Omfördelning inom länsklinik

Centrum för obstetrik och gynekologi är en länsklinik med akutverksamhet vid länets tre sjukhus. Sedan tidigare utförs stora delar av klinikens planerade kirurgi vid enheterna i Lycksele och Skellefteå.

– Förlossningstalen har de senaste åren gått nedåt i Lycksele. Beläggningen på BB Umeå är hög och det kan också vara svårt för en partner att övernatta efter förlossningen med mamma och barn i Umeå. Förutsättningen för att partner kan övernatta med mamma och det nyfödda barnet är högre i Lycksele. För att bättre nyttja våra samlade resurser inom förlossningsvården behöver förlossningarna fördelas jämnare mellan de tre sjukhusen i länet, säger Eva Innala.

Att just planerade kejsarsnitt flyttas beror på att barnläkare finns i tjänst på Lycksele lasarett under dagtid, då kejsarsnitten utförs. De planerade kejsarsnitten kommer att utföras på Lycksele lasarett under terminstid, vilket också det är kopplat till bemanning av barnläkare.

Totalt handlar det om cirka 80 förlossningar med planerat kejsarsnitt per år som omfördelas till Lycksele lasarett.

Mer information

Eva Innala, verksamhetschef, CFOG Västerbotten, 072-722 04 77, eva.innala@regionvasterbotten.se

Margot Andersson, avdelningschef CFOG Lycksele, 072-742 94 46, margot.Andersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken