Skip to main content

​Pressinbjudan: seminariedag om nationella minoriteter

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 08:42 CET

Onsdagen den 21 mars arrangerar Västerbottens läns landsting och Lycksele kommun en seminariedag om nationella minoriteter på Ansia Camping i Lycksele. Allmänhet och media är varmt välkomna att delta!

Under dagen ska Lennart Rohdin berätta mer om minoritetslagen och vad det innebär för landsting och kommuner. Lennart Rohdin har tidigare varit chef för minoritetsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Dessutom deltar representanter från minoriteter och intresseföreningar. 

Program:
12.00–12.50 Utställning med information från de olika minoritetsgrupperna
12.50–13.00 Seminariet startar med kulturinslag
13.00–14.30 Lennart Rohdin föreläser om minoritetslagen
14.30–14.50 Paus med fika
14.50–16.30 Representanter från minoritetsgrupper berättar om sin vardag och vilka behov som finns
16.30 Avslutning

Mer information
Harriet Hedlund (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeå-regionen, 
090-785 73 06, harriet.hedlund@vll.se 

Ann-Sofi Grenholm, utredare och samordnare för nationella minoritetsfrågor i Västerbottens läns landsting, 070-785 70 78, annsofi.grenholm@vll.se

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Faktaruta

  • Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. Samer är även ett urfolk. 
  • Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.
  • Västerbottens läns landsting är förvaltningsområde för samiska och finska. Det betyder att landstinget har ett särskilt ansvar att främja och stärka det finska och samiska språket och kulturen.
  • På 1177.se och vll.se finns översatt information om bland annat regler och rättigheter i vården på minoritetsspråk. 

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum