Skip to main content

​Pressinbjudan: Startskott för arbetet med god och nära vård i södra Lappland

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2019 12:08 CEST

Den 22–23 augusti träffas representanter från länets kommuner och Region Västerbotten i Lycksele för att gemensamt sätta vision och mål för arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården i södra Lappland.

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet är att skapa kostnadseffektiv, hälsofrämjande, lättillgänglig och nära vård på lika villkor. Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Södra Lappland går i bräschen

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde där region, kommuner och andra intressenter ska testa arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård. Arbetet inleds med en gemensam workshop under två dagar i Lycksele där vision och mål ska sättas samt hur arbetet ska bedrivas framgent.

– Äntligen kör vi igång! Vi har goda förutsättningar för att lyckas och att gå i bräschen för den här historiska omställningen av hälso- och sjukvården. Södra Lappland är ett lagom stort område med jämnstora kommuner, med lång och god erfarenhet av att samverka tillsammans. Vi har lång erfarenhet av att utveckla lösningar för att överbrygga avstånd och skapa trygghet och delaktighet i kontakten med våra patienter, säger Katarzyna Wikström, projektledare för God och nära vård i södra Lappland.

Pressinbjudan

Representanter för media hälsas välkomna att delta vid delar av programmet under torsdagen. 

Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland, hälsar välkommen och presenterar upplägget för de två workshopdagarna. Sedan presenteras utredningen God och nära vård (SOU 19:29) av Emma Spak, sektionschef vid avdelningen för vård och omsorg på SKL. Centrala begrepp presenteras och de områden som utredningen ser som avgörande för att en ny hälso- och sjukvård ska byggas.

Tid: Torsdag den 22 augusti, kl 10.00–12.00

Plats: Hotell Lappland, Lycksele

Kontaktperson
Katarzyna Wikström, projektledare för God och nära vård i södra Lappland, Region Västerbotten, 072-732 73 71.

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken