Skip to main content

​Region Västerbotten deltar på Folk och Kultur 6 – 8 februari

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 13:30 CET

Bild från Sorsele kommun, Årets Kulturkommun i Västerbotten 2018/19

Region Västerbotten deltar på årets Folk och Kultur i Eskilstuna. Tillsammans med de regionala kulturverksamheterna är regionen på plats för att delta i samtalet om kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. I Region Västerbottens program medverkar bland andra Norrlandsoperan, Västerbottensteatern, Arctic Design of Sweden, Västerbottens museum och Nordiskt berättarcentrum.

– Det breda och inkluderande kultursamtalet är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. I nya region Västerbotten arbetar vi för att bli "Hållbara ihop" ett förhållningssätt vi tar med oss i all samverkan, på alla nivåer. Vi finns på plats på Folk och Kultur dels för att i seminarier och monterprogram dela med oss av aktuella kulturinsatser, dels för att stärka konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen i hela landet, säger Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef Region Västerbotten.

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur ägde rum första gången 2018, i Munktellstaden, Eskilstuna. Huvudbuskapet är att sprida kuklturens roll i samhällsutvecklingen, och att fungera som mötesplats för att sprida kunskap om och lyfta kulturfrågor. Nina Björby, ordförande Region Västerbottens Kulturutskott och Regional Musik i Sverige är en av initiativtagarna till konventet.

– Som ordförande för Region Västerbottens Kulturutskott är jag otroligt stolt över att enheten för regional kultur tillsammans med kulturverksamheter i länet finns med på Folk och Kultur. Det är också ett ypperligt startskott för de nya ledamöterna att få en grund i svensk kulturpolitik och möta kultursverige på en och samma plats, säger Nina Björby, ordförande Region Västerbottens Kulturutskott.

Region Västerbotten är på plats i monter 23 och 25 mellan 6-8 februari. I montrarna medverkar aktörer som Norrlandsoperan, nordiskt berättarcentrum, Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Arctic Design of Sweden. Under torsdagen och fredagen arrangeras seminarier om samverkan mellan urfolk och västerbottningar, årets kulturkommun i Västerbotten och urban kultur.

Fullständigt program för Västerbotten på Folk och Kultur finns bifogat nedan.

Om Folk och kultur

Folk och Kultur äger rum för andra året mellan 6 – 9 februari 2019. Konventet syftar till att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggörs det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för alla.

https://www.folkochkultur.se/

Mer information

Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef Region Västerbotten

070-377 57 79, camilla.thorn-wollnert@regionvasterbotten.se

Nina Björby, ordförande Kulturutskottet Region Västerbotten

070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se 

Presskontakt

Olivia Collin, kommunikatör Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se  

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Bifogade filer

PDF-dokument