Skip to main content

​Region Västerbotten och Vårdförbundet är inte överens om hur löneöversynen 2020 ska genomföras

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 16:44 CET


Efter att ha träffats flera gånger och diskuterat hur det centrala avtalet ska tillämpas i Region Västerbotten har regionens olika förslag förkastats av Vårdförbundet.

– Vi har gått Vårdförbundet tillmötes så långt som vi kan men nu känns det inte meningsfullt att fortsätta att förhandla. Vi står för långt från varandra, säger Daniel Strömberg, förhandlingschef i Region Västerbotten.

I det gällande centrala avtalet framgår hur löneöversynen ska gå till och det kommer regionen att följa. Tidplan och agenda för hur tillämpning inom ramen för det centrala avtalet ska se ut kommer att bli klart inom kort.

Region Västerbotten står, precis som tidigare, fast vid den centrala överenskommelsen och vill leva upp till intentionen att premiera medarbetarnas prestationer.

– Särskilt yrkesskickliga, det vill säga de som gör det bästa jobbet, ska också ha det största lönepåslaget och vår ambition är att cheferna ska differentiera lönerna. Men vi måste hålla oss till de ekonomiska förutsättningarna, förklarar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Vilka nya löner som medarbetarna kommer att få följs upp av arbetsgivaren och Vårdförbundet tillsammans när löneöversynen är genomförd.Då kommer fokus vara att följa upp särskilt yrkesskickliga medarbetare.

Mer information

Daniel Strömberg
Förhandlingschef
070-311 95 79

BritaWinsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-352 47 16

Presskontakt

Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
076-842 70 70

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken