Skip to main content

​Remissutgåva för Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 09:00 CEST

Under framtagandet av Västerbottens kulturplan har ett 40-tal dialoger ägt rum. Nu önskar kulturutskottet få synpunkter på remissutgåvan och bjuder in till Remisscafé den 15 maj i Lycksele för att presentera och diskutera förslaget till kulturplan.

– Dialogprocessen som är en stor del av arbetet med att ta fram en regional kulturplan stärker vårt arbete att verka för kvalitativ kultur i hela länet. Kulturlivets aktörer har olika behov men samtidigt delas många utmaningar och därmed möjligheter, det har vi tagit fasta på i vår tredje regionala kulturplan - en plan som kännetecknas av kulturens kraft för en hållbar regional utveckling, i samverkan! säger Nina Björby (S), ordförande Kulturutskottet.

Kulturutskottet svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kulturplanen har ett 40-tal dialoger ägt rum.

Kulturutskottet önskar få synpunkter på remissutgåvan senast 15 juni 2019. Region Västerbotten bjuder in till Remisscafé 15 maj i Lycksele där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt diskuteras och ges synpunkter på. Remisscafét är öppet för alla som önskar att delta. Kulturutskottet kommer efter remissperioden att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar. Beslut tas i regionfullmäktige 19-20 november.

Synpunkter skickas via e-post till regionalutveckling@regionvasterbotten.se, i ämnesraden anges ” Remissvar regional kulturplan RUN 299-2019”. 

Remissvar kan också skickas via post till Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå

För mer information

Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, Region Västerbotten

070-377 57 79, camilla.thorn-wollnert@regionvasterbotten.se 

Presskontakt

Olivia Collin, strateg Externa relationer, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken