Skip to main content

​Resistenta bakterier hotar både hälsa och ekonomi

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 11:00 CET

Beräkningsmodellen ska också ta med indirekta kostnader, bland annat produktionsbortfall i samband stängda vårdavdelningar och inställda operationer.

Resistenta bakterier är inte bara ett hot mot människors liv och hälsa. I förra veckan gav Folkhälsomyndigheten ut en rapport som visar att de också beräknas kosta svensk sjukvård minst fem miljarder kronor fram till år 2024.

– Vi måste fortsätta att prioritera arbetet mot antibiotikaresistens både för patientsäkerheten och för ekonomin, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Sjukvårdens direkta resistenskostnader för patientvård och smittspårning landar på minst fem miljarder kronor fram till år 2024. Om kostnadsökningen enligt beräkningsmodellen som använts fördelar sig jämnt efter befolkningen skulle det motsvara en kostnad på 134 miljoner kronor för Västerbottens läns landsting.

– Detta är en utveckling som vi gemensamt kan bromsa. Sverige i allmänhet och Västerbotten i synnerhet har varit jämförelsevis restriktiv med antibiotikaförskrivning. Misslyckas vi, innebär det både onödigt lidande och mindre pengar att utveckla hälso- och sjukvården, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Prioriterat arbete

Men, den beräkningen gäller bara om Sverige lyckas hålla den ökningstakt av resistenta bakterier som vi har idag. Om nivån av resistenta bakterier blir som i Tyskland fördubblas kostnaderna och blir det som i Italien mer än femfaldigas dem.

– Vi har kunskap om vilka metoder som är effektiva i arbetet mot antibiotikaresistens men måste fortsätta att prioritera arbetet högt både för patientsäkerheten och för ekonomin. Förebyggande är alltid effektivare och billigare än behandling, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Indirekta kostnader

Beräkningsmodellen har använts för att ta fram sjukvårdens direkta kostnader som är dyrare läkemedel, längre vårdtider och smittspårning. Nu ska modellen utvecklas för att ta med indirekta kostnader för att uppskatta total kostnad för sjukvården och samhället.

Indirekta kostnader är bland annat produktionsbortfall i samband med ökad sjukdomsbörda och konsekvenser av smittspridning, som stängda vårdavdelningar och inställda operationer.

Läs rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Mer information
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, 070-969 51 40

Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072-707 72 50

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson, landstingets kommunikationsstab

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum