Skip to main content

​Restriktivitet vid besök till vårdavdelningar

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2020 14:40 CET

Förutom de vanliga återkommande smittriskerna under vinterhalvåret med influensa och vinterkräksjuka har nu det nya coronaviruset tillkommit. Region Västerbotten uppmanar till restriktivitet med besök på sjukhusens vårdavdelningar och sjukstugornas vårdplatser om det finns misstanke om någon av dessa sjukdomar.

– Det här är en ren försiktighetsåtgärd, som vi ibland haft även tidigare år, för att förebygga att patienter i onödan utsätts för smitta. Vi vill uppmana den som misstänker att den själv kan vara smittsam att avstå från besök, säger Anders Johansson, överläkare vid Vårdhygien.

– För de allra flesta är alla dessa milda sjukdomar, men en smitta på vårdinrättningar kan få allvarliga konsekvenser för våra inneliggande patienter, säger han.

Följer utvecklingen

Ännu finns inget konstaterat fall av coronaviruset i Västerbotten, men Region Västerbotten följer löpande händelseutvecklingen och har planer för olika tänkbara scenarier.

Rutiner för anställda

Som vid all vård betonas en följsamhet till basala hygienrutiner för vårdpersonal. Det finns rutiner för anställda och studerande som deltar i patientnära arbete, och som de senaste veckorna varit i områden med spridning av covid-19.

– För att minska risken för smittspridning i vårdmiljöer ska all personal, efter vistelse i område med spridning av covid-19, kontrolleras med screeningfrågor innan de kan återgå till arbetet, säger Anders Johansson.

Råd vid symptom

Liksom vid alla smittorisker påminns invånare om vikten av en god handhygien för att minska risken att bli sjuk. I och med det nya coronaviruset har regionen tidigare gått ut med råd som innebär att man ska ringa 1177 om man under de senaste 14 dagarna besökt ett område där smittspridning pågår och har symtom såsom hosta, feber eller andningsbesvär, eller haft kontakt med någon som har bekräftad covid-19.

Fortsatt högt tryck

Det är fortsatt ett högt tryck på 1177 Vårdguiden på telefon. Vid allmänna frågor om covid-19, ring det nationella informationsnumret 113 13 eller besök Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177.se

Mer information:
Anders Johansson 
​Vårdhygien
​090-785 17 32, 070-359 08 30

Presskontakt:
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken